เครื่องกรองระบบ RO (Reverse Osmosis)

  • เครื่องกรองระบบ RO  (Reverse Osmosis),บริการติดตั้งระบบน้ำ
เครื่องกรองระบบ RO (Reverse Osmosis)
รหัสสินค้า : MW-RO
หมวด : บริการติดตั้งระบบน้ำ

฿ Call..

IN STOCK
(3) Review     Add Your Review

ระหัสสินค้า รายละเอียด ราคา (฿)
MW-RO-03 3,000 ลิตร/วัน (3 คิว) โครงสแตนเลส 45,000
MW-RO-06 6,000 ลิตร/วัน (6 คิว) โครงสแตนเลส 55,000
MW-RO-12 12,000 ลิตร/วัน (12 คิว) โครงสแตนเลส 65,000
MW-RO-24 24,000 ลิตร/วัน (24 คิว) โครงสแตนเลส 110,000
MW-RO-36 36,000 ลิตร/วัน (36 คิว) โครงสแตนเลส 145,000
MW-RO-48 48,000 ลิตร/วัน (48 คิว) โครงสแตนเลส 165,000


เครื่องกรองระบบ RO
Reverse Osmosis

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO)

ปัจจุบันระบบอาร์โอ (RO System) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งประเทศในยุโรป อเมริกาหรือแม้
แต่ในเอเชีย ส่วนประเทศไทยรู้จักและนิยมใช้ ระบบ RO มาประมาณกว่า 10 ปีแล้ว เครื่องกรอง
น้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีสเป็นที่ยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่

ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล


เครื่องกรอง RO   มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลาย
ต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค   ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้
กรอง PP ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุม
และตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch,Flow Meter ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานทั้งระบบ
เครื่องกรอง RO   มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3Q จนถึงขนาด 500Q และออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

เครื่องกรองระบบ RO
Reverse Osmosis

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO)

ปัจจุบันระบบอาร์โอ (RO System) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งประเทศในยุโรป อเมริกาหรือแม้
แต่ในเอเชีย ส่วนประเทศไทยรู้จักและนิยมใช้ ระบบ RO มาประมาณกว่า 10 ปีแล้ว เครื่องกรอง
น้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีสเป็นที่ยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่

ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล


เครื่องกรอง RO   มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลาย
ต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค   ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้
กรอง PP ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุม
และตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch,Flow Meter ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานทั้งระบบ
เครื่องกรอง RO   มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3Q จนถึงขนาด 500Q และออกแบบตามความต้องการของลูกค้า