Incl. VATExcl. VAT

ผลงานของเรา

กลุ่มลูกค้าองค์กร

ในหลากหลายลักษณะงาน ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า มีดังนี้

ลูกค้าภาครัฐและหน่วยงานราชการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

ลูกค้าหน่วยงานเอกชน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

ลูกค้าในและนอกประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

ผลิต – จำหน่าย

ถังไฟเบอร์กลาส เครื่องบรรจุน้ำแก้ว เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เครื่องบรรจุขวด เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องล้างถัง ปั้มน้ำ ปั๊มเคมี เครื่องแพ็กขวด เครื่องผลิตน้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้นำ้มันหยอดเหรียญ สารกรอง ใส้กรองคาร์บอน ฟาร์มน้ำผึ่ง น้ำยาเคมี ติดตั้งระบบประปา ติดตั้งระบบบ่อบำบัด ติดตั้งระบบ Osmosis

นาโน ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ “ มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ”

ติดต่อเราได้ที่

Copyright © 2019 NANO SYSTEM (THAILAND). All rights reserved.