Incl. VATExcl. VAT

แจ้งชำระเงิน

การโอนเงินขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านใช้วิธีไหนก็ได้ ดังนี้

  • โอนผ่าน มือถือ
  • โอนผ่าน ATM
  • โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • โอนผ่านธนาคารออนไลน์

รายละเอียดการชำระเงิน

บัญชี : บจ. นาโน ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) 
เลขที่บัญชี : 090-0-58628-0 (ธนาคารกรุงเทพ)


การแจ้งการโอนเงินตามช่องทางที่สะดวกของท่าน ดังนี้

  • โทรศัพท์แจ้งทันที 02-049-0142 (แจ้งยอดที่โอน วันที่ เวลา ธนาคาร)
  • SMS แจ้งการโอนจากธนาคารออนไลน์ หรือ จากตู้ ATM ที่โอนเงิน ส่งมายัง 083-489-9000, 063-539-3839

แจ้งผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ของเราด้านล่าง

Copyright © 2019 NANO SYSTEM (THAILAND). All rights reserved.