สั่งซื้อ - ชำระเงิน • การโอนเงินขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านใช้วิธีไหนก็ได้ ดังนี้
  1. โอนผ่าน มือถือ
  2. โอนผ่าน ATM
  3. โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. โอนผ่าน ธนาคารออนไลน์ • การแจ้งการโอนเงิน ตามช่องทางที่สะดวกของท่าน ดังนี้
  • โทรศัพท์แจ้งทันที 02-049-0142 (แจ้งยอดที่โอน วันที่ เวลา ธนาคาร)
  • SMS แจ้งการโอนจากธนาคารออนไลน์ หรือ จากตู้ ATM ที่โอนเงิน ส่งมายัง 083-489-9000, 063-539-3839
  • แจ้งผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ของเราด้านล่าง


แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน
กรอกข้อมูลใน (*) ให้ครบทุกช่องหากท่านไม่ต้องการส่งภาพหรือแฟกส์ใบโอนเงินกรุณาโอนเงินแบบจุดทศนิยมเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ
เช่น 1200.01 หรือ 1200.05 โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้ง!