ผลงานที่ผ่านมา

กลุ่มลูกค้าองค์กร ในหลากหลายลักษณะงาน ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า มีดังนี้

  • ผลิต - จำหน่าย


    ถังไฟเบอร์กลาส เครื่องบรรจุน้ำแก้ว เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เครื่องบรรจุขวด เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องล้างถัง ปั้มน้ำ ปั๊มเคมี เครื่องแพ็กขวด เครื่องผลิตน้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้นำ้มันหยอดเหรียญ สารกรอง ใส้กรองคาร์บอน ฟาร์มน้ำผึ่ง น้ำยาเคมี ติดตั้งระบบประปา ติดตั้งระบบบ่อบำบัด ติดตั้งระบบ Osmosis  • นาโน ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด


    มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ “ มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ”