การบริการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้ง ระบบน้ำ และอุปกรณ์ ล้างถังภายนอก หัวล้างขวด เครื่องล้างขวด เครื่องล้างถัง ระบบเครื่องกรองน้ำ เครื่องบรรจุน้ำแก้ว ครื่องบรรจุขวดน้ำดื่ม กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เครื่องแพ็กขวดโหล สารกรองน้ำ ใส้กรองน้ำ น้ำยาเคมี ถังสแตนเลส เครื่องหยอดเหรียญน้ำและน้ำแข็ง

รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมมอเตอร์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานน้ำดื่ม โรงประปา น้ำประปาหมู่บ้าน โรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมออกแบบระบบ ออกแบบแปลน ลงสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์น้ำ ตามมาตราฐาน อย.และให้คำแนะนำการทำ อย. ทั้งน้ำ ประปา และบาดาล ทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญงาน และมีใบประกอบวิชาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ระบบผลิตน้ำดื่มอุตสหกรรม

บริการให้คำปรึกษาสร้างธุรกิจ ผลิตน้ำดื่มทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หน่วยงาน สถานที่ต่างๆ

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์ล้างถังภายนอก เครื่องล้างขวด หัวล้างขวด เครื่องล้างถัง เครื่องกรองน้ำระบบเครื่องบรรจุน้ำแก้ว อื่นๆ

ออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำประปา

ระบบโรงประปา ระบบเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้ ประปาผิวดิน ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายทุกชนิด ตามกิจการ หน่วยงาน สถานที่ต่างๆ

บริการงานบำบัด และบ่อกุ้ง

บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำ/บำบัดน้ำ บริการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ในระบบน้ำอุตสาหกรรม บ่อกุ้ง...

ระบบ Reverse Osmosis System(RO)

ออกแบบระบบตามงบประมาณของลูกค้า ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ และรับประกันสินค้า สำรวจพื้นที่ วิเคราะห์น้ำ

บริการโดยช่างที่มีประสบการณ์ ชำนาญงาน

ลงสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์น้ำ ตามมาตราฐาน อย. แนะนำการทำ อย. ทั้งน้ำประปาและบาดาล โดยช่างมากประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
  • ผลิต - จำหน่าย


    ถังไฟเบอร์กลาส เครื่องบรรจุน้ำแก้ว เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เครื่องบรรจุขวด เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องล้างถัง ปั้มน้ำ ปั๊มเคมี เครื่องแพ็กขวด เครื่องผลิตน้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้นำ้มันหยอดเหรียญ สารกรอง ใส้กรองคาร์บอน ฟาร์มน้ำผึ่ง น้ำยาเคมี ติดตั้งระบบประปา ติดตั้งระบบบ่อบำบัด ติดตั้งระบบ Osmosis  • นาโน ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด


    มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ “ มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ”