Incl. VATExcl. VAT

ถังตกตะกอนและระบบน้ำประปา

Call for Price

ใช้เพื่อให้น้ำที่มีความขุ่นเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ เช่น น้ำผิวดิน, น้ำตามแม่น้ำ, ลำคลอง, หนอง, บึง, อ่างเก็บน้ำ, บ่อ, หรือ น้ำเสีย ซึ่งไม่สามารถทำให้ตกตะกอนได้ เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน ดังนั้นจึงต้องใช้สารเคมีช่วยในการตกตะกอน เช่น สารส้ม (ALUM) หรือ Poly Aluminum Chloride (PAC) ผสมกับน้ำผ่านเข้าถังตกตะกอน เมื่อน้ำผ่านถังตกตะกอน (ในเวลาที่เหมาะสม)จะได้น้ำใสออกมาและนำมาผ่านเครื่องกรองทราย (Sand Filter) อีกครั้งเพื่อกรองเอาสารแขวนลอยขนาดเล็กที่อาจจะตกค้างอยู่ออกไป

รหัสสินค้า: R059 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เราคือผู้เชี่ยวชาญในในการออกแบบ ผลิต, ติดตั้ง, เครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำใช้ ประปาผิวดิน ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายทุกชนิดตามกิจการ หน่วยงาน สถานที่ต่างๆ จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ  เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้น้ำในการกินและใช้เป็นเรื่องที่จำเป็นกับทุกองค์กร สถานที่ราชการโรงงาน

บริษัท แลปเมด ประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานเพื่อตอบสนองสิ่งต่างๆ ทั้งลายเหล่านี้  เราตั้งใจพัฒนาเครื่องกรองน้ำโดยเทคโนโลยีการกรองระบบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเป็นระบบ UF Membrane – RO Membrane , ยูวี โอโซนฆ่าเชื้อ

บริษัท แลปเมด ประเทศไทย จำกัด เรามีเครื่องกรองน้ำการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบเครื่องกรองน้ำราคาถูก คุณภาพมาตรฐานและบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำที่ใช้สำหรับการนำน้ำที่มีคุณภาพน้ำจากสถานที่ต่างๆกันมาทำการกรองปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบเครื่องกรองน้ำทุกชนิดที่ประหยัดทั้งพื้นที่ เวลาและค่าใช้จ่ายตามความต้องการลูกค้า

ถังตกตะกอน (Clarifier Tank) 

ใช้เพื่อให้น้ำที่มีความขุ่นเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ เช่น น้ำผิวดิน, น้ำตามแม่น้ำ, ลำคลอง, หนอง, บึง, อ่างเก็บน้ำ, บ่อ, หรือ น้ำเสีย ซึ่งไม่สามารถทำให้ตกตะกอนได้ เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน ดังนั้นจึงต้องใช้สารเคมีช่วยในการตกตะกอน เช่น สารส้ม (ALUM) หรือ Poly Aluminum Chloride (PAC) ผสมกับน้ำผ่านเข้าถังตกตะกอน เมื่อน้ำผ่านถังตกตะกอน (ในเวลาที่เหมาะสม)จะได้น้ำใสออกมาและนำมาผ่านเครื่องกรองทราย (Sand Filter) อีกครั้งเพื่อกรองเอาสารแขวนลอยขนาดเล็กที่อาจจะตกค้างอยู่ออกไป

ถังตกตะกอนแรก (primary setting tank)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตกตะกอนสารอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ เช่น เศษอาหาร ซึ่งจะช่วยลดค่าสารแขวนลอย (suspended solids) ได้ประมาณร้อยละ 50-70 และสามารถลดค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีได้ประมาณ ร้อยละ 25-40 โดยนิยมสร้างต่อจากถังดักกรวดทราย
ในฤดูแล้งถังตกตะกอนแรกจะทำหน้าที่ลดปริมาณตะกอนสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากก่อนที่จะส่งผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพ ส่วนในฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างตะกอนสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ซึ่งในทางปฏิบัติเราจะไม่รวบรวมน้ำฝนทั้งหมดเข้าบำบัดในระบบบำบัด แต่จะรวบรวมเฉพาะน้ำฝนที่เจอปนกับน้ำเสีย (QWWF) เข้าสู่ระบบบำบัดโดยทำการดักขยะออกที่ตะแกรงดักขยะ ตกตะกอนกรวดทรายออกบริเวณถังดักกรวดทรายและตะกอนสารอินทรีย์ออกจากน้ำที่ถังตกตะกอนแรก ก่อนที่จะผันน้ำบางส่วนทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (1.68 QDWF) ปล่อยให้ส่วนที่เหลืออีก 3 QDWF ส่งเข้าระบบบำบัดทางชีวภาพ

ถังตกตะกอนแรก

แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ถังตกตะกอนวงกลม (circular sedimentation tank) และถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม (rectangular sedimentation tank)

  • ถังตกตะกอนวงกลม (circular sedimentation tank)

ใช้เครื่องกวาดตะกอนแบบ Traveling-bridge-type collector โดยส่งน้ำเสียเข้าบริเวณส่วนกลางของถังแล้วปล่อยน้ำไหลเอ่อล้นออกเหมือนสันฝายที่ติดตั้งอยู่รอบขอบถัง ถังตกตะกอนวงกลมทีข้อดีคือ ประหยัดเนื้อที่ แต่มีข้อจำกัดคือ ความยาวของสันฝายจะจำกัดเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของถัง จนบางครั้งเมื่อตรวจสอบค่าภาระของสันฝายแล้วอาจจะต้องเพิ่มปริมาณของถังตกตะกอนเป็นเท่าตัว

  • ถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม (rectangular sedimentation tank)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดที่มีเครื่องกวาดตะกอนและชนิดไม่มีเครื่องกวาดตะกอน โดยชนิดที่มีเครื่องกวาดตะกอนจะใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก(แต่โดยมากระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กมักจะไม่ใช้ถังตกตะกอนแรก) ส่วนชนิดมีเครื่องกวาดตะกอนจะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องกวาดตะกอนจะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องกวาดตะกอนสำหรับถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมจะมี 2 ประเภท คือ Chain-and-flight-type collectors และ Traveling-bridge-type collector

ถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมมีข้อดีคือสามารถเพิ่มความยาวสันฝายได้มากจนทำให้ความยาวสันฝายไม่เป็นข้อจำกัดในการออกแบบถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม แต่เนื่องจากถังชนิดนี้จะอาศัยหลักการ ควบคุมความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคสารอินทรีย์ โดยให้อนุภาคที่เบาที่สุดสามารถตกออกก่อนที่น้ำจะไหลออกนอกถัง ทำให้บางครั้งพบว่าความยาวของถังจะค่อนข้างมาก

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้

Copyright © 2019 NANO SYSTEM (THAILAND). All rights reserved.