Incl. VATExcl. VAT

สารกรองน้ำแอนทราไซต์

Call for Price

Apza Anthracite ขนาด 50 ลิตร สารกรองน้ำแอนทราไซต์ Apza Anthracite ขนาด 50 ลิตร  เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 88-99% มีความชื้นต่ำ เป็นสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับถ่านหินชนิดอื่น

รหัสสินค้า: 041 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

Apza Anthracite ขนาด 50 ลิตร 

สารกรองน้ำแอนทราไซต์ Apza Anthracite ขนาด 50 ลิตร  เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 88-99% มีความชื้นต่ำ เป็นสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับถ่านหินชนิดอื่น สามารถทนต่อการกัดกร่อนของวัตถุเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นถ่านหินที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสภาพการตกผลึกที่ดี  ไม่เปราะแตก ไม่หักง่าย มีความแข็งแกร่งและทนทานมาก แร่แอนทราไซท์จึงได้รับการพัฒนาเป็นสารกรองน้ำที่ทำหน้าที่ขจัดตะกอน โคลนตมเพื่อทำให้น้ำสะอาด โดยมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “สารกรองน้ำแอนทราไซท์” ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้สูงขึ้น

คุณสมบัติของสารกรองน้ำแอนทราไซต์

  1. เก็บตะกอนน้ำไว้ที่ผิวภายนอกซึ่งดูดสารละลายที่อยู่ในน้ำไว้ภายในเพื่อทำให้น้ำใสสะอาด แต่เป็นสารซึ่งดักจับสารแขวนลอยต่าง ๆ ไว้ที่บริเวณภายนอกของตัว
    วิธีนี้จึงทำให้แร่แอนทราไซท์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำมาล้างเพื่อกลับไปใช้งานได้อีก
  2. สามารถดักจับสารแขวนลอย
  3. รูปร่างของเม็ดแอนทราไซท์มีลักษณะแตกต่างกันและมีน้ำหนักเบา
  4. ชั้นของแอนทราไซท์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองน้ำจึงไม่เกาะจับตัวกันแน่นมากจึงเปิดช่องว่างให้น้ำซึมผ่านลงไปยังชั้นกรองน้ำซึ่งอยู่ชั้นล่างดังนั้นจึงสามารถจะกรองน้ำให้ใสสะอาดภายในเวลาอันรวดเร็ว
  5. มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในอัตราสูง เนื่องจากแร่แอนทราไซท์มีคุณภาพดีและมีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอนสูงจึงไม่ละลายในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง
  6. การทำความสะอาดทำได้โดยง่ายเนื่องจากแร่แอนทราไซท์เป็นสารกรองน้ำที่มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดจึงสามารถทำได้โดยง่ายและผิวมันวาวของแร่แอนทราไซท์ทำให้ตะกอนที่เกิดจากการกรองน้ำถูกล้างออกโดยง่าย
  7. ทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอนหรือสารแขวนลอย
  8. สารกรองแอนทราไซท์ (Anthracite) เป็นสารกรองที่ทำมาจากถ่านหิน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีดำทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอน สารแขวนลอย กักเก็บ ตะกอน โคลนตม
Copyright © 2019 NANO SYSTEM (THAILAND). All rights reserved.